Școala Gimnazială Scobinți

Scurt istoric

Școala Gimnazială Scobinți s-a dat în folosință în anul 1973 prevăzută cu 8 săli de clasă, ca urmare a creșterii sensibile a ofertei de școlarizare și apoi a declarării învățământului obligatoriu. Până în anul 2005 a fost școală coordonatoare la nivelul comunei Scobinți, iar din anul 2005 a devenit școală cu personalitate juridică având în locație trei școli :

  • Școala Primară Scobinți
  • Grădinița cu Program Normal Scobinți
  • Școala Primară Zagavia

Începând cu data de 01.09.2010 Școala Gimnazială Scobinți și-a extins aria de activitate preluând și Școala Gimnazială Bădeni.

Misiunea școlii

În acord cu viziunea noastră și cu principiul că progresul poate fi obținut numai prin performanță, ne dorim să oferim elevilor noștri șanse egale de formare și dezvoltare a personalității lor, pregătirea necesară pentru valorificarea întregului lor potențial astfel încât să obțină performanța necesară progresului personal. De aceea, prioritar pentru școala noastră este asigurarea calității serviciilor educaționale, având în vedere atingerea standardelor de performanță europene. Ne dorim ca în parteneriat cu comunitatea locală să dezvoltăm un mediu favorabil învățării, bazat pe valori morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale ca persoană și personalitate.

Școala gimnazială Sticlăria cu grădiniță

Scurt istoric

Istoria oricărei localități este strâns legată de istoricul celor două instituții de bază ale sale: biserica și școala. Istoricul școlii din Sticlăria începe mai târziu față de localitățile învecinate pentru că satul a fost înființat mult mai târziu, abia în anul 1774. Numărul locuitorilor satului era mic, iar cei care doreau să învețe carte trebuiau să meargă în localitățile vecine (Hârlău sau Scobinți) unde existau școli cu tradiție. Școala din satul Sticlăria se leagă de destinul învățătorului Teodor GALERIU care sosește în sat în anul 1902 având asupra sa și 8 bănci donate de MINISTERUL INSTRUCȚIUNII PUBLICE .
Nefiind local de școală învățătorul se instalează în casa gospodarului Ilie CHIMU, unde înființează prima școală. Câțiva ani mai târziu, cumnații săi, Gheorghe FEDELEȘ, magistrat la Sibiu și Costache FEDELEȘ, profesor universitar la Iași, construiesc cumnatului lor un local de școală nou și o locuință în satul Sticlăria. Școala primară avea o sală de clasă mare de 10-12 metri pătrați, și o locuință pentru învățător, dar populația crescând an de an învățătorul a renunțat la locuința sa, transformând odăile în săli de clasă.

Sari la conținut