Proiectele implementate in cadrul UAT sunt următoarele:

 1. Modernizare drum local în satul Fetești între DJ 281 și școala Zagavia, comuna Scobinți, județul Iași; Dată finalizare 20 septembrie 2016, Rambursare efectivă 1,108,210.00 lei;
 2. Modernizare DC 145 Scobinți-Buhalnița, comuna Scobinți, județul Iași: Dată finalizare 10 decembrie 2016, Rambursare efectivă 1,366,660.00 lei;
 3. Reabilitare drumuri agricole de exploatație in comuna Scobinti, județul Iași: Dată finalizare 10 iunie 2015, Rambursare efectivă 272,388.00 lei;
 4. Reabilitare și modernizare școala primară nr. 1 Scobinți, comuna Scobinți, județul Iași Dată finalizare 1 februarie 2019, Rambursare efectivă 640,728.00;
 5. Reabilitare și modernizare școală primară nr. 2 Sticlăria, comuna Scobinți, județul Iași: Dată finalizare 1 februarie 2019, Rambursare efectivă 499,854.00
 6. Modernizare drumuri de interes local in comuna Scobinti, județul Iași: Dată finalizare 31 octombrie 2018, Rambursare efectivă 3,578,456.00 lei;
 7. Modernizare drumuri în satul Bădeni DC 151 si DS 188, comuna Scobinți, jud. Iași: Dată finalizare 23 decembrie 2020, Rambursare efectivă 620,651.95 lei;
 8. Construire și dotare dispensar medical in satul Scobinți, comuna Scobinți, județul Iași: Dată finalizare 28.12.2021, Rambursare efectivă 1,228,887.89 lei;
 9. Construire și dotare after-school în comuna Scobinți, județul Iași: Dată finalizare 11.03.2022, Rambursare efectivă 1,524,494.12
 10. Înființare centru de zi pentru persoanele vârstnice în satul Scobinti, Comuna Scobinți, Jud. Iași: Data finalizării 11.03.2022, Rambursare efectivă 522,317,56 lei;

Din enumerarea proiectelor implementate in cadrul UAT SCOBINTI reiese faptul ca prioritățile au fost direcționate inițial către infrastructura rutiera, apoi către reabilitarea clădirilor administrative si nu în ultimul rând, UAT SCOBINȚI, va demara proiecte privind eficientizarea actului administrativ prin care  se dorește începerea etapizata pentru alinierea cu standardele UE, in ceea ce privește desfășurarea activităților din cadrul administrației publice locale.  Astfel, rezultă din nou, necesitatea digitalizării într-un mod unitar la nivel de comunitate pentru eficientizarea întregii structuri deja create. La nivelul UAT SCOBINTI exista 3 proiecte in curs de implementare:

 1. Construire grădinița cu program prelungit in comuna Scobinti județul Iași – finanțare obținută POR/2017/10/10.1a/7 regiuni – smis 124244
 2. Achiziție de echipamente de protecție pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Scobinti, județul Iași finanțare prin REACT-EU-Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 – Cod Smis146260
 3. Centrul de zi Scobinți – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Scobinți, jud. Iași finanțat prin POCU Apel: Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate – cod smis 140063.
Sari la conținut