Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu comuna Scobinți

Cod proiect 161430

Primărie Scobinți implementează proiectul Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu comuna Scobinți, Cod proiect 161430, finanțat prin Program Operațional Infrastructura Mare, Cod apel: POIM/1107/11/2/Investiții în realizarea de unități de cogenerare/trigenerare noi destinate obținerii de energie din SRE, cu excepția biomasei, pentru consumul propriu al APL, componenta 1 – Sprijinirea investițiilor în capacități de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul autorităților publice locale, axa prioritară Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, operațiunea: Investiții în realizarea de unități de cogenerare/trigenerare noi destinate obținerii de energie din SRE, cu excepția biomasei, pentru consumul propriu al APL.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de realizarea capacității de producere a energiei electrice din surse regenerabile în comuna Scobinți prin înființarea unui parc fotovoltaic care va deservi consumul aferent sectorului de iluminat public și a unei centrale fotovoltaice care va deservi consumul aferent unei clădiri publice în contextul OS 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale.

Implementarea proiectului contributie la atingerea indicatorilor POIM, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale, după cum urmează:

  • Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile – 2 capacități;
  • Reducerea gazelor cu efect de sera: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră – 140.36 Echivalent tone de CO2
  • Producția primară de energie din surse regenerabile, respectiv 0.0366 Mii tep/an

Proiectul se încadrează în conceptul general strategic al POIM 2014-2020 care vizează dezvoltarea sectorului energie și eficiență energetică într-o manieră sustenabilă, durabilă, promovând o economie bazată pe consum redus de carbon și o utilizare mai eficientă a resurselor.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1 – Realizarea unei capacități suplimentare de producere a energiei din surse regenerabile Centrala fotovoltaică, pentru asigurarea consumului aferent sectorului de iluminat public din comuna Scobinți, județul Iași;

OS2 – Realizarea unei capacități suplimentare de producere a energiei din surse regenerabile – Centrala fotovoltaică, pentru asigurarea consumului aferent clădirii Sediu Primărie din comuna Scobinți județul Iași;

OS3 – Reducerea gazelor cu efect de seră: Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră în procent de 99,78%, în comuna Scobinți, județul Iași.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de populația din comuna Scobinți, județul Iași.

Valoarea totală a proiectului: 6,052,374.18 lei din care Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect 4,618,980.00 lei.

Data începerii proiectului: 16.05.2023. Data finalizării proiectului: 31-12-2023

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Sari la conținut