Componenta Comisii specialitate Consiliu Local - dupa alegerile locale din anul 2020

COMISIA DE SPECIALITATE Nr. 1

Domeniul de activitate

 • Organizarea si funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, al instituţiilor si serviciilor publice de interes local şi al societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
 • Economico-financiară (impozite şi taxe locale, documentaţii tehnico-economice pentru investiţii de interes local);
 • Administrare patrimoniu;
 • Cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern;
 • Buget local, indicatori tehnico-economici;
 • Lucrări, servicii, furnizare.

COMPONENȚA COMISIEI:

 1. Țurcanu Maricel
 2. Sopcu Petru
 3. Trofin Dumitru – Virgil
 4.  Stîngaciu Florin
 5. Curcă Ștefania - Larisa

 

 

COMISIA DE SPECIALITATE Nr. 2

Domeniul de activitate

 • Amenajarea teritoriului şi urbanism;
 • Agricultură;
 • Mediu şi turism;
 • Activităţile de administraţie social-comunitară;
 • Juridică;
 • Gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni.

COMPONENȚA COMISIEI:

 1. Coșofreț Dumitru
 2. Trofin Constantin
 3. Lutic Constantin
 4. Maxinoaia Bogdan
 5. Păuneț Alin – Vasile

 

COMISIA DE SPECIALITATE Nr. 3

Domeniul de activitate

 • Muncă şi protecţie socială;
 • Tineret şi sport, protecţie copii;
 • Social-culturală şi culte;
 • Învăţământ, sănătate şi familie;
 • Asistenţă socială;
 • Alte domenii de activitate stabilite pentru consiliul local prin lege.

COMPONENȚA COMISIEI:

 1. Ciobanu Dumitru
 2. Duhan Mihai
 3. Pichiu Elen Beatrice
 4. Cotunoaei Dumitru Cristinel
 5. Adumitroaei Constantin

Monitorul oficial local