Comisie de specialitate

Comisie de specialitate

COMISIA DE SPECIALITATE Nr. 1

 Domeniul de activitate

 • Organizarea si funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, al instituţiilor si serviciilor publice de interes local şi al societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
 • Economica-financiară (impozite şi taxe locale, documentaţii tehnico-economice pentru investiţii de interes local);
 • Administrare patrimoniu;
 • Cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern;
 • Buget local, indicatori tehnico-economici;
 • Lucrări, servicii, furnizare.

Preşedinte : ŢURCANU MARICEL
Membru: SOPCU PETRU
Membru: TROFIN DTRU VIRGIL
Membru: CIUBOTARIU ADRIAN
Secretarul Comisiei: COTIUGĂ MARIANACOMISIA DE SPECIALITATE Nr. 2

Domeniul de activitate

 

 • Amenajarea teritoriului şi urbanism;
 • Agricultură;
 • Mediu şi turism;
 • Activităţile de administraţie social-comunitară;
 • Juridică;
 • Gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni.


Preşedinte : COŞOFREŢ DUMITRU
Membru: TROFIN CONSTANTIN
Membru: VASILICA IOAN
Membru: STÂNGACIU IOAN
Secretarul Comisiei: PĂULEŢ ALINCOMISIA DE SPECIALITATE Nr. 3

Domeniul de activitate

 • Muncă şi protecţie socială;
 • Tineret şi sport, protecţie copii;
 • Social-culturală şi culte;
 • Învăţământ, sănătate şi familie;
 • Asistenţă socială;
 • Alte domenii de activitate stabilite pentru consiliul local prin lege.


Preşedinte : CEOBANU  DUMITRU
Membru: DUHAN MIHAI
Membru: VRĂJMAŞU ANGELA
Membru: MAFTEI GHE. IULIAN
Secretarul Comisiei: TURCU MIOARA DANIELA

Monitorul oficial local