Proiecte investitionale

INVETITII REALIZATE DIN FONDURI EUROPENE:

 • Modernizare prin asfaltare 1,2 km.drum Sticlaria-Cotnari, program SAPARD;
 • Sistem de colectare selective a deseurilor menajere si statie de transfer, in parteneriat cu orasul Harlau si comuna Deleni, program PHARE 2005;
 • Modernizare drum local in satul Zagavia intre intersectia cu DC 145 si intrarea la scoala generala,
 • Reabilitare drumuri agricole in comuna Scobinti, cu fonduri europene;
 • Achizitionare costume populare pentru dotarea caminului cultural;

INVESTITII REALIZ ATE DIN FONDURI GUVERNAMENTALE 

 • Sistem centralizat de canalizare in satele Scobinti, Fetesti si Zagavia,
 • Modernizare drum de acces la biserica din satul Zagavia,
 • Modernizare DC 145 Scobinti-Buhalnita, prin programul P.N.D.L.

INVESTITII REALIZATE DIN FONDURI PROPRII

 • Modernizare teren de sport multifunctional cu instalatie de nocturna;

 

INVESTITII IN DERULARE:

 •  Alimentare cu apa pentru satul Sticlaria,in parteneriat cu APAVITAL;
 • Extindere retea de alimentare cu apa in satele Scobinti, Badeni, Fetesti si Zagavia, in parteneriat cu APAVITAL;
 • Infiintare retea de distributie gaze naturale, realizat 6,2 km. retea  fonduri proprii;
 • Centru de zi pentru copilul aflat in dificultate, fonduri europene si guvernamentale;
 • Modernizare drum local in satul Fetesti intre intersectia cu DJ 281 si scoala Zagavia, prin programul PNDL;
 • Amenajare ansamblu administrativ, cu fonduri proprii;
 • Amenajare trotuare in comuna Scobinti, cu fonduri proprii;
 • Amenajare trotuare in satele Scobinti, Sticlaria si Badeni, cu fonduri proprii;

 

 Proiecte aprobate:

 

 • Modernizare drumuri de interes local in comuna Scobinti, finantare prin FEADR;

Proiecte depuse pentru obtinerea finantarii nerambursabile:

 • Construire asezamant cultural in satul Sticlaria, depus la Ministerul Culturii si Cultelor;
 • Construire sistem centralizat de canalizare, FINANTARE PRIN AM POS Mediu;

 
Proiecte intocmite:

 • Realizare ruta ocolitoare a satului Sticlaria prin pietruire DC 1049/1-2800 m, si DE 1285-2400 m;
 • Realizarea unui sistem de transformare a energiei solare in energie electrica necesara pentru consumul propriu al comunei Scobinti,
 • Infiintare sistem de canalizare ape uzate menajere in localitatile Sticlaria si Badeni si extindere in localitatile Fetesti si Zagavia
 • Reabilitare, modernizare si dotare scoala din satul Sticlaria;
 • Reabilitare, modernizare si dotare scoala cu clasele I-VIII din satul Scobinti;
 • Reabilitare cladirea primariei si sala consiliului-caminul cultural;


PROIECTE FINALIZATE IN 2009-2015:

 •  Sistem de colectare selectiva a deseurilor si statie de transfer in parteneriat cu orasul Hirlau si comuna Deleni;
 • Sistem centralizat de canalizare pentru localitatile rurale Scobinti, Fetesti si Zagavia;
 • Construire gradinita cu 5 sali de clasa in satul Sticlaria;
 • Modernizare drumuri locale in comuna Scobinti, L=3000 m, cu fonduri proprii;
 • Grupul de actiune locala microregiunea Belcesti-Focuri;
 • Modernizare drum local in satul Zagavia intre intersectia cu DC 145 si intrarea la scoala generala, cu fonduri europene;
 • Modernizare drum de acces la biserica din satul Zagavia, cu fonduri gunernamentale prin programul PNDL;
 • Reabilitare drumuri agricole in comuna Scobinti, cu fonduri europene;
 • Modernizare DC 145 Scobinti-Buhalnita, prin programul P.N.D.L;
 • Achizitionare costume populare pentru dotarea caminului cultural;
 • Modernizare teren de sport multifunctional cu instalatie de nocturna;

PROIECTE CARE URMEAZA SA SE FINALIZEZE IN ACEST AN:

 • Centru de zi pentru copilul aflat in dificultate;
 • Amenajare ansamblu administrativ, cu fonduri proprii;
 • Modernizare drum local in satul Fetesti intre intersectia cu DJ 281 si scoala Zagavia, prin programul PNDL;

    

Monitorul oficial local