Urbanism

În vederea emiterii Certificatului de Urbanism sunt necesare urmatoarele:

  • cerere
  • actul de proprietate a imobilului însotit de schita anexa


În vederea emiterii Autorizatiei de constructie sunt necesare urmatoarele:

  • actul de proprietate însotit de schita anexa  în copie legalizata notarial
  • cerere tip completata de solicitant si proiectantul care a întocmit documentatia
  • certificatul de urbanism în copie
  • fise tehnice însotite de avizele solicitate prin Certificatul de urbanism
  • P.A.C. proiect autorizatie construire - parte scrisa si plansele
  • P.O.E. plan organizare executie


Documentatia va fi întocmita de catre o persoana autorizata.

Monitorul oficial local